Privacybeleid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens verwerken we doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens
  • E-mailadres
  • Merk, type. chassisnummer van de caravan / camper

Doel voor verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het opmaken van een (bemiddelings)overeenkomst; – Het afhandelen van betalingen; – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; – andere doelen die vallen binnen de afhandeling van de (bemidelings)overeenkosmt; – wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en uitvoering van de Wet Witwassen en financiering terrorisme (Wwft).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Cookies & tracking

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Deze cookies worden in deze website alleen gebruikt om anonieme statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze website middels Google Analytics. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren. Er vindt geen tracking plaats voor marketing- en advertentiedoeleinden of sociale media.

Uw rechten

Wilt u uw verschafte persoonlijke gegevens laten verwijderen, dan kunt u ons hiertoe verzoeken door contact op te nemen. Hetzelfde geldt als u inzicht wilt in welke informatie we over u bezitten, of als u verschafte gegevens wilt laten bijwerken of actualiseren. Gegevens die nodig zijn om aan onze verplichtingen te voldoen zullen we niet kunnen verwijderen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

Wij zijn verplicht ons te houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft). Deze wet stelt eisen aan cliëntenonderzoek en het behandelen van ongebruikelijke transacties. De Wwft is eveneens van toepassing op de makelaardij, zijnde een adviseur bij de aan- en verkoop van in ons geval campers. Om aan de Wwft te voldoen stellen we de identiteit van de cliënten vast en indien nodig wordt een cliëntenonderzoek gedaan. Daarvoor vragen wij bij het in bemiddeling nemen van een camper om een afschrift van uw rijbewijs of ID-kaart. Hiermee handelen wij overeenkomstig de door de Belastingdienst ingestelde richtlijnen voor de Makelaardij.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de toepassing van de Wwft dan kunt u contact met ons opnemen.